სიახლეები

სიახლეები

5 ძირითადი მიზეზი, რაც განაპირობებს მსოფლიოს მასშტაბით პაციენტების საზღვარგარეთ გამგზავრებას, შემდეგნაირად გამოიყურება:

1. ფასი (თითქმის ყოველთვის მოიძებნება საჭირო პროცედურა სადმე უფრო იაფად);

2. სერვისი (სპეციალურად მათთვის შექმნილი კომფორტული გარემო იზიდავს უცხოელ პაციენტებს);

3. სამედიცინო მომსახურების ხარისხი (უფრო მაღალი დონის სამედიცინო პროცედურები - ქართველი პაციენტებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია);

4. "Availability" (ისეთი მომსახურების სახეების არსებობა, რაც პაციენტებს თავიანთ სამშობლოში არ გააჩნიათ);

5. ტურიზმი (მოგზაურობისა და მკურნალობის შეთავსება).