პროცედურაზე

პროცედურაზე

ჩვენთან პირველადი კონსულტაცია უფასოა. ამისათვის საჭიროა წინასწარი ჩაწერა ნომრებზე: 577141523 ან 551555998. უშუალოდ პაციენტის მოსვლა აუცილებელი არ არის. სასურველია თან იქონიოთ პაციენტის ისტორია (ფორმა 100) და სხვა არსებული სამედიცინო დოკუმენტაცია, გამოკვლევების დისკების ჩათვლით.

იმ შემთხვევაში, თუ ფიზიკურად ვერ ახერხებთ მოსვლას, შესაძლებელია ელ-ფოსტით დაკავშირება მისამართზე: medtourgeorgia@gmail.com

კონსულტაციაზე მიიღებთ ამომწურავ ინფორმაცია თანამედროვე სამედიცინო ტურიზმის თავისებურებებზე, მიმდინარე მდგომარეობაზე, ქართველი პაციენტებისათვის არსებულ შესაძლებლობებზე, სპეციფიკასა და აუცილებლად გასათვალისწინებელ ნიუანსებზე და მიიღებთ გააზრებულ გადაწყვეტილებას პროფესიონალურ რჩევებზე დაყრდნობით. ეს კი დაგეხმარებათ საზღვარგარეთ მკურნალობის სწორ შერჩევა/დაგეგმვა/განხორციელებაში.